Tenisová škola

                                    
           
 
 Tenisová škola nabízí pro sezónu 2022 skupinovou výuku pro děti.
 VÝUKA ZAČÍNAJÍCÍCH DĚTÍ PŘES MINI SÍŤ.
 
Lekce probíhají pod vedením akreditovaných a zkušených trenérů s důrazem na tenisovou techniku a tenisové dovednosti.
 
Tři-pět dětí ve skupině, včetně tenisového vybavení- míčů a raket.
Děti potřebují pouze sportovní oblečení, tenisovou nebo sálovou obuv (vhodná podrážka) a pití.
 

Kurtovné na celou sezónu 1500,-kč, splatné u správce areálu při zahájení TŠ.

Za vedení tréninků se platí dle předaného rozpisu hodin u správce klubu v blocích (1.-květen,červen, 2. prázdniny po individuální domluvě, 3.září,říjen). V zimě pokračujeme v hale opět v několika blocích.
 
Částka za tenisovou školu je paušální a v případě nemoci dítěte se nevrací. Při nepříznivém počasí se tréninky přesouvají na víkendové dny dle domluvy.
 
 
Veškeré další informace jsou k dispozici u hlavního trenéra Ing. Michala Koutného, tel. 603 929 718.
 Email: koutnymi@seznam.cz
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comments