Poplatky

Poplatky pro veřejnost (nečleny klubu Tenis Tondach Hranice, z.s.)

Tito hráči nemohou mít zamluveny stabilní hodiny.


Klubové poplatky

  

Klubové poplatky se hradí hotově u správce při zahájení tenisové hry.

Na základě vystaveného dokladu o úhradě je možné si vyřídit příspěvek na sportovní aktivity u zdravotní pojišťovny.          

 

 

Pevné hodiny si mohou zamluvit pouze členové klubu. !!!!!!!


1 hodina hry

 singl 150,- Kč/ osoba


 debl  100,- Kč/ osoba


 Hra nečlena s trenérem

 150,-Kč/ hod. (+trenér)

 

 

Permanentky

Dospělí 100Kč/sezóna a permanentka


Děti a studenti

100Kč/sezóna a permanentka